Genom fortsatt användning av denna webbplats godkänner du vår användning av cookies som beskrivs i vår cookie policy.

Ackrediteringar & priser

Selectamark söker aktivt att uppfylla standarder för att visa sitt engagemang i att leverera säkerhetslösningar av högsta kvalitet inom MärkDNA.

Åtagandet är stort i både tid och pengar men vi tror att alla vinner som följd. Vi som företag har bättre intern kontroll och du som kund drar nytta av den trygghet som vårt kundfokus och fortsatta leverans av kvalitetsprodukter ger. Faktum är att polisen, lokala myndigheter och universitet är skyldiga att efterfråga dessa standarder.

Certifierade styrningssystem:

Selectamark innehar certifikat för följande internationellt erkända standarder, vilka årligen granskas och certifieras av organ ackrediterade av UKAS (United Kingdom Accreditation Service):

ISO 9001:2015 – ställer krav på ett kvalitetsledningssystem.

ISO/IEC 27001:2013 – specificerar kraven på ett ledningssystem för informationssäkerhet.

ISO 14001:2015 – fastställer kriterierna på ett miljöledningssystem.

Ackrediteringar & priser

 

 


Genom dessa certifieringar får våra kunder förtroendet att vi producerar varor och tjänster till högsta standard, att vi lagrar information på ett säkert sätt och ser till att vår miljöpåverkan mäts och förbättras.

Ackrediteringar för produkter & databas:

Våra produkter och databasen där kunders kontaktuppgifter lagras ihop med den unika SelectaDNA koden är certifierade enligt följande standarder:

Secured by Design

Ackrediteringar & priser

Den brittiska polisen initiativ till certifiering som stöder principerna att förebygga brott.

Secured by Design (SBD) hanteras och förvaltas av Association of Chief Police Officers (ACPO) och har stöd av det Brittiska inrikesdepartementet. Secured by Design har utarbetats i samråd med transportdepartementet, lokala regeringar & regioner samt handel, industri och standardiseringsorgan.

Secured by Design (SBD) är samlingsnamnet på en mängd nationella polisprojekt som omfattar nya bostäder, renoverade bostäder, kommersiella lokaler, parkeringsplatser och andra projekt för att förebygga brottslighet.

Secured by Design status tilldelas de företag som tillverkar säkerhetsprodukter som uppfyller de standarder och tester som benämns av polisen som "Police Preferred Specification".

 

BSI PAS 820:2012

Ackrediteringar & priser

PAS (Publicly Available Specification) 820:2012 utvecklades av säkerhetsbranschen och BSI (British Standard Institute) som ett sätt att hjälpa köpare att bedöma hur länge en kriminalteknisk kod fortsätter att kunna identifieras när den utsätts för väder och vind.

Ett oberoende laboratorium har tilldelat SelectaDNA högsta betyg i branschen - grade A external - vilket bevisar att våra syntetiska DNA-koder har förmågan att motstå extrema väderförhållanden utomhus i minst 5 år.

För mer information klicka här.

 

LPS 1224: Issue 3

Ackrediteringar & priser

Standarden har utfärdats av Loss Prevention Certification Board och specificerar kraven på de företag som tillhandahåller säker tredjepartsregistrering av värdeföremål i Storbritannien. Syftet är att säkerställa att den information som de är ansvariga för att registrera och underhålla både är säker och kan användas för att verifiera identiteten på en registrerad innehavare av ett värdeföremål som är registrerat i det säkra registret. 

Den senaste versionen av denna standard - Issue 3 - omfattar användning av en online-databas för kundregistrering, kontohantering och möjligheten för polisen att söka i databasen 24/7. Selectamark är det enda företaget i Storbritannien som har investerat i en online-databas som är ackrediterad enligt LPS1224: Issue 3.

 

Thatcham

Ackrediteringar & priser

Thatcham Research är motorförsäkringsbranchens forskningscentrum och etablerades 1969. Forskningscentret huvudsakliga syfte är att begränsa eller minska kostnaderna för försäkringsskador samtidigt som säkerhets- och skyddsnormer bibehålls.

 

Våra Thatcham ackrediteringar täcker användningen av våra produkter för följande applikationer inom märkning av fordon:

  • Säkerhetssystem för fordon
  • Säkerhetssystem för ATV & Quad Bike
  • Säkerhetssystem för husvagn & husbil
  • Säkerhetssystem för tunga lastbilar
  • Säkerhetssystem för lätta lastbilar
  • Säkerhetssystem för marin- & vattenfordon
  • Säkerhetssystem för motorcykel och scooter
  • Säkerhetssystem för anläggningsutrustning & maskiner
  • Säkerhetssystem för släpvagnar & trailers

 

UK Rail Industry Award - Produktinnovation

Ackrediteringar & priser

SelectaDNA har blivit belönat med det prestigefyllda priset för produktinnovation på UK Rail Industry Awards 2016, som erkänner framstående innovationer inom järnvägsindustrin.

Priset belönades för användningen av SelectaDNA som har hjälpt att reducera metallstölder på brittiska Network Railway. Samarbetet med säkerhetsgruppen Land Sheriffs har varit väldigt framgångsrikt i att reducera metallstölder på alla markerade rutter som använt produkten SelectaDNA Trace.