DNA Grease

Förebygg stöld av metaller med SelectaDNA Grease

SelectaDNA Grease är DNA-märkning ämnat för utomhusbruk. SelectaDNA Grease används för att märka kablar, metaller och andra värdefulla föremål. Produkterna innehåller unikt DNA och UV-flourescens. Märkningen torkar inte utan överförs på tjuven när denna hanterar det stöldmärkta godset vilket möjliggör identifiering av både tjuv och gods.
 

4 Produkter

SelectaDNA Grease (200g)

SelectaDNA Grease (200g)

SelectaDNA Grease identifierar och skyddar utomhusmaterial som t.ex. kopparrör, -tak, -hängrännor och kablar.

SelectaDNA Grease (50g)

SelectaDNA Grease (50g)

SelectaDNA Grease identifierar och skyddar utomhusmaterial som t.ex. kopparrör, -tak, -hängrännor och kablar.

SelectaDNA Grease (500g)

SelectaDNA Grease (500g)

SelectaDNA Grease identifierar och skyddar utomhusmaterial som t.ex. kopparrör, -tak, -hängrännor och kablar.

SelectaDNA Grease (100g)

SelectaDNA Grease (100g)

SelectaDNA Grease ger en unik identitet och skyddar utomhusmaterial som t.ex. kopparrör, -tak, -hängrännor och kablar.