Genom fortsatt användning av denna webbplats godkänner du vår användning av cookies som beskrivs i vår cookie policy.

FAQs

Fråga: Hur känner polisen till SelectaDNA?
Svar: Polisen känner till och rekommenderar i många fall DNA-märkning som en brottsförebyggande åtgärd. Genom SelectaDNAs återförsäljares egen kontakt och utbildning av sina lokala polisstyrkor i att hitta och samla prover av SelectaDNA kan du dessutom vara säker på att även föremål som lämnat landet har en chans att identifieras och återlämnas till sin rättmätige ägare.

Fråga: Vad innehåller SelectaDNA?
Svar: Varje produkt innehåller en unik DNA-kod som är syntetiskt framställd, UV-fluorescense för att märkningen enkelt ska kunna hittas av polis samt hundratals mikropunkter (beroende på produkt) för snabb identifiering av ägodelar.
 
Fråga: Är SelectaDNA teknologin helt säker?
Svar: Ja, den patenterade teknologin innebär att SelectaDNA inte kan analyseras utan tidigare vetskap om dess "nyckelkoder", och kan därför inte kopieras av en tredje part. Dessutom är antalet möjliga unika DNA-koder oändligt då SelectaDNA är ett syntetiskt DNA.
 
Fråga: Är DNA:t säkert?
Svar: Ja, miljömässigt är det säkert och ogiftigt.

Fråga: Vilken information innehåller mikropunkterna?
Svar: Mikropunkterna innehåller kundens unika SelectaDNA registreringskod, tillsammans med vår LPS1224 databas hemsideadress. Detta tillåter polisen att identifiera och återlämna ägodelar 24/7.
 
Fråga: Hur ser mikropunkterna ut?
Svar: De är runda och platta punkter, ca. 1mm i diameter. Den unika koden är endast synlig under mikroskåp.
 
Fråga: Är databasen helt säker?
Svar: Ja, den uppfyller standarden för Loss Prevention Certification Board (LPS1224 Issue 3), och är helt säker samt tillgänglig 24/7 till polisen. Issue 3 är den senaste versionen av standarden och tillåter online-registrering och sökning.
 
Fråga: Kräver databasen en årlig avgift?
Svar: Nej, det finns ingen årlig avgift eller förnyelseavgift. Den enda kostnaden är engångsköpet av en SelectaDNA produkt.
 
Fråga: Innebär detta att ett märkt föremål är registrerat för föremålets hela livslängd?
Svar: Ja, det gör det.
 
Fråga: Varför ska vi använda varningsdekalerna och fönsterdekalerna?
Svar: Dekalerna fungerar avskräckande för potentiella tjuvar då de varnar, både utanför och inuti byggnaden, att föremål är märkta med DNA. Varningsdekalerna är manipuleringssäkra så att de går sönder i små bitar om en tjuv försöker ta bort dem.
 
Fråga: Vad händer ifall jag säljer eller ger bort ett märkt föremål?
Svar: Genom att logga in på ditt online-konto via www.secureassetregister.com kan du lista föremålet och markera det som sålt.
 
Fråga: Vad händer om en tjuv lyckas ta bort alla mikropunkter från ett stulet föremål?
Svar: Genom att applicera märkningsvätskan på räfflade ytor, hörn och springor kommer ett spår av vätskan (vilken innehåller både UV-fluorescensen och DNA) alltid att finnas tillgänglig för kriminalteknisk analys.