Genom fortsatt användning av denna webbplats godkänner du vår användning av cookies som beskrivs i vår cookie policy.

Kvalitets, miljö och informationssäkerhetspolicy

Kvalitets, miljö och informationssäkerhetspolicy

Märknings- och säkerhetsprodukter från Selectamark Security Services plc används för att märka och identifiera motorfordon, cyklar, husvagnar, marinutrustning, kontorsutrustning och alla typer av föremål. Vi rekommenderas av försäkringsbolag och säkerhetskonsulter samt arbetar med många polis- och brottsförebyggande projekt.

Alla på Selectamark Security Services plc är engagerade de krav som ställs i BS EN ISO 9001: 2008, LPS 1224, ISO 14001: 2004 och ISO 27001: 2005. Alla medarbetare är också utbildade och medvetna om sitt ansvar i genomförandet av kvalitets- och ledningssystemet för informationssäkerhet.

Vi har ett åtagande att snabbt svara på alla försäljnings- och kundförfrågningar för att säkerställa att dessa hanteras på ett tillfredsställande sätt för den person som gör förfrågan.

Vi har ett engagemang för ständiga förbättringar i alla aspekter av vår verksamhet och i att förebygga föroreningar. Vi kommer att sätta lämpliga mål, följa upp och mäta oss regelbundet genom lämpliga granskningsprocesser för att säkerställa att vi uppnår dessa mål.

Vi förstår och följer relevanta lagar, regelverk och övriga krav som gäller för vår bransch, inklusive de vi medverkar i. Detta gäller också våra avtalskrav och vår registreringstjänst för märkt egendom.

Vi kommer att utvärdera våra informationssäkerhetsrisker med hjälp av en lämplig metod för att bedöma och vidta nödvändiga åtgärder för att minska denna risk till en lämplig nivå.

Vi uppmuntrar alla medlemmar av företagets personal att vidta förebyggande åtgärder.

Innehållet i denna policy ska meddelas till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av Selectamark Security Services plc och deras förståelse av den kontrolleras vid revisioner. Dess lämplighet kommer att granskas med passande mellanrum och den kommer att göras tillgängliga för allmänheten på begäran.