Genom fortsatt användning av denna webbplats godkänner du vår användning av cookies som beskrivs i vår cookie policy.

Konceptet

Produktsortimentet inom SelectaDNA omfattar ett antal produkter vilka innehåller en unik DNA-kod som kan användas för att unikt märka och spåra både föremål och brottslingar.

Varje produkt innehåller en unik DNA-kod

Varje DNA-kod som används i SelectaDNA-produkter är helt unikt så att varje märksats och spray vi levererar har en egen kriminalteknisk signatur.

SelectaDNA-produkter innehåller verkligt DNA men det betecknas som "syntetisk" för att skilja det från mänskligt DNA. SelectaDNA är helt enkelt en serie av unika kombinationer av A (adenin), C (cytosin), G (guanin) och T (tymin). Det syntetiska DNA som används i SelectaDNA har en kort kedja vilket gör den betydligt mer robust än mänskligt DNA.

Koden registreras i en onlinedatabas utvecklad för SelectaDNA och godkänd av polis och försäkringsbolag med adressen http://www.secureassetregister.com. Detta möjliggör att en kod som återfinns på ett föremål eller en person kan spåras tillbaka till en viss plats eller ägare.

SelectaDNA-koden kan analyseras av kriminaltekniska laboratorium runt om i världen.

DNA-märkning hjälper polisen att koppla brottslingar till en specifik brottsplats

UV-flouresence är ett ämne i märkningen som flourescerar blått när det belyses med UV-ljus vilket möjliggör att polis hittar märkningen på ett föremål.

Beroende på produkt så innehåller SelectaDNA 0.5mm även stora mikropunkter i metall eller polymer med märksatsens unika kod. Mikropunkterna avläses med hjälp av ett handhållet mikroskåp vilket oftast kan göras av polis på plats utan behov av en tidskrävande kriminalteknisk analys.

SelectaDNA reducerar inte bara brott utan möjliggör också för polisen att koppla ihop brottslingar med en brottsplats och få till stånd en fällande dom. Via en certifierad LPCB1224 databas som uppfyller polisens krav erbjuder SelectaDNA en fullt spårbar lösning för alla typer av brottsförebyggande behov.