Genom fortsatt användning av denna webbplats godkänner du vår användning av cookies som beskrivs i vår cookie policy.

Brottsförebyggande arbete

Det räcker inte att polisen ensamma bekämpar brott. Att minska risken och rädslan för brott är en uppgift som polis och samhälle måste arbeta för tillsammans. Brottsförebyggande arbete fungerar om vi alla arbetar tillsammans.

För att nå målet att göra samhället till en säker plats att leva och arbeta i behöver vi att ni, allmänheten, gör er del i att göra livet svårt för brottslingar.

Det finns många aspekter på brottsförebyggande arbete men Selectamark är specialiserade på märkning av egendom för att göra den mindre värdefull eller värdelös för en tjuv. Om en brottsling påträffas av polisen i besittning av ett märkt föremål ökar det chansen att få till stånd en fällande dom mot förövaren samt att returnera föremålet till dess rättmätiga ägare.

När det gäller förebyggande av stölder och inbrott finns det två alternativ av egendomsmärkning som är överlägsna andra åtgärder:

Detta är de två produkter som vi är specialiserade inom och deras användning kommer att bidra till att dramatiskt minska inbrott, stölder från arbetsplatser, stölder av motorfordon och motorcyklar etc.

Egendomsmärkningen är en viktig del av det brottsförebyggande arbetet och vi hoppas att våra polisgodkända produkter kommer att hjälpa dig att bekämpa brott tillsammans med din lokala polis.