Genom fortsatt användning av denna webbplats godkänner du vår användning av cookies som beskrivs i vår cookie policy.

Skydd av metaller

Ett växande problem

Ett av de snabbast växande brotten är metallstölder. Koppar, bly, rostfritt stål, aluminium och järnskrot blir måltavlor för tjuvar som vill göra en snabb vinst. En ökad efterfrågan på dessa metaller från bland annat de asiatiska marknaderna har skapat en blomstrande internationell handel vilket har pressat upp priserna. Kopparstölder är särskilt oroväckande med tjuvar som bland annat inriktar sig på gasrör, elkablar, kopparkablar och åskledare som kan stjälas från järnvägen, elbolag, tomma fastigheter, industribyggnader, kontor, byggarbetsplatser och även allmänna platser. Metallen säljs sedan vidare till skrothandlare.

Vidta åtgärder mot metallstölder

SelectaDNA har utvecklat två lösningar för att motverka metallstölder: Trace och Grease. SelectaDNA Trace är en aerosol som osynligt märker din metall med tusentals unika mikropunkter medan SelectaDNA Grease är en överförbar, DNA-baserad lösning som märker brottslingar när de hanterar märkta metaller.

Skydd av kritisk infrastruktur

Metallstölder kostar den brittiska ekonomin uppskattningsvis £ 770.000.000 per år. Denna siffra kommer bara att öka om inte seriösa åtgärder vidtas för att bekämpa denna typ av brottslighet. Vi förstår att stölder av metall från infrastruktur är mer än bara en fråga om kostnader. Det kan leda till stora störningar i tjänsterna och skapa allvarliga säkerhetsproblem och det är därför så många organisationer har vänt sig till SelectaDNA för att skydda sin infrastruktur. Våra produkter har använts för att skydda allt från blytak till brunnslock. SelectaDNA Trace har använts av stora tågoperatörer över hela Europa för att skydda sina spår, bland annat Network Rail i Storbritannien, ProRail i Holland och Deutsche Bahn i Tyskland. Under loppet av 12 månader har användningen av SelectaDNA Trace, tillsammans med andra säkerhetsåtgärder, bidragit till att minska kabelstölder på Network Rail Anglia rutten med 82% och förseningar med 86%.

I spetsen för detektionsmetoder

Om din metall stjäls är det viktigt att polisen har möjlighet att på enkelt sätt identifiera att den är stulen, att identifiera att metallen tillhör dig och att få tjuven lagförd. Om din metall är märkt med SelectaDNA fluorescerar den under UV-ljus vilket gör det möjligt för poliser att identifiera metallen som stulen. Med SelectaDNA Trace har polisen möjlighet att använda vår handhållna scanner för att omedelbart identifiera att metallen är märkt med SelectaDNA Trace och vem den tillhör genom att avläsa mikropunkterna. Detta möjliggör en snabbare och enklare handläggning. När gärningsmannen har identifierats som märkt med SelectaDNA (i fallet med Grease) eller innehar märkt egendom (i fallet med Trace) är denne obestridligt kopplad till ett brott. Polisen kan då enklare få till stånd en fällande dom. Selectamark är det enda företaget som har en hund specialutbildad i att spåra kriminalteknisk märkning i form av SelectaDNA på skrotgårdar, i fordon eller på människor och som har hjälpt polisen i operationer som Operation Tornado och Operation Ferrous.

DNA Fear Factor

Den verkliga kraften i produkterna för metallskydd från SelectaDNA kommer från rädslan som brottslingar har kring den. Potentiella tjuvar vet att om de fångas med metall märkt med SelectaDNA, eller om de själva är märkta med det, har polisen möjlighet att koppla dem direkt till en specifik stöld och att de med största sannolikhet kommer att dömas. Dessutom, när metallen är märkt, rasar dess andrahandsvärde vilket ytterligare är en anledning till att det inte är värt risken att stjäla din metall. SelectaDNAs metallskyddsprodukter har i vissa fall minskat metallstölder med 100 %. För att den avskräckande effekten ska fungera måste potentiella tjuvar veta att din metall är märkt och vi tillhandahåller därför olika varningsskyltar som på ett tydligt sätt informerar om detta.

Om du vill diskutera skydd av metaller kontakta oss gärna på 010-209 05 20 eller via e-post på [email protected]

 

Relaterade produkter

SelectaDNA Grease (200g)

SelectaDNA Grease (200g)

SelectaDNA Grease identifierar och skyddar utomhusmaterial som t.ex. kopparrör, -tak, -hängrännor och kablar.

SelectaDNA Grease (50g)

SelectaDNA Grease (50g)

SelectaDNA Grease identifierar och skyddar utomhusmaterial som t.ex. kopparrör, -tak, -hängrännor och kablar.

SelectaDNA Grease (500g)

SelectaDNA Grease (500g)

SelectaDNA Grease identifierar och skyddar utomhusmaterial som t.ex. kopparrör, -tak, -hängrännor och kablar.

SelectaDNA Trace Scanner

SelectaDNA Trace Scanner

Högteknologisk elektronisk scanner för att läsa och identifiera egendom, inklusive metall och kablar, som har märkts med SelectaDNA Trace.

SelectaDNA Trace Aerosol (150ml)

SelectaDNA Trace Aerosol (150ml)

SelectaDNA Trace (150ml) är en aerosol som används för att märka och skydda kablar och andra stöldbegärliga metaller utomhus.

SelectaDNA Trace Aerosol (250ml)

SelectaDNA Trace Aerosol (250ml)

SelectaDNA Trace (250ml) är en aerosol som används för att märka och skydda kablar och andra stöldbegärliga metaller utomhus.